For uddannelseslæger

Praksisbeskrivelse

LÆGERNE AAHAVEN

front1

Praksis er et 3-mands kompagniskab med følgende læger:

Thomas Mølgaard (1973), praktiserende læge siden 2012, godkendt som tutorlæge.

Mette Brassøe (1977), praktiserende læge siden 2014, godkendt som tutorlæge.

Klaus Kørting (1979), speciallæge i Almen Medicin 2019, godkendt som tutorlæge.

Praksis er beliggende i Frederikshavn Kommune i blandet land/by-zone. Vi har ca. 4800 patiententer tildelt praksis – aldersfordelingen svarer til regionsgennemsnittet. Praksis drives fra ny-istandsatte og atmosfærefyldte lokaler i et samlet 400 m2 stort lægehus.

Praksis har ansat 2 dygtige sygeplejersker – Mette Thomsen og Ditte Langeland samt en veluddannet sekretær – Dorthe Fjølner.  Alle deltager i relevant efteruddannelse i Region Nord.

Beskrivelse af uddannelsesforholdene i vores praksis:

Lægerne Aahaven har en lang tradition for at være med i uddannelsen af læger – KBU-læger og læger under uddannelse til speciallæge indenfor almen medicin.

Vi finder det både vigtigt og spændende at være en del af denne tradition og vi vægter og prioriterer uddannelse, supervision, kursusdeltagelse osv. højt. Samtidig har vi også en forventning om engagement, mod og lyst til at indgå i en hverdag med udfordringer og fantastiske læringsmuligheder.

Som uddannelseslæge følger du klinikkens vanlige dagsskema med telefontid, konsultationer, administrationstid mm. I løbet af arbejdsdagen er der to ½-times pauser.

Arbejdsopgaverne tilpasses uddannelseslægens kompetence og uddannelsesniveau. Der er skemalagt daglig supervision fra 13.30-14.00. Derudover er der altid mulighed for ad-hoc supervision. Introduktion-, justerings- og evalueringssamtaler samt uddannelsesplan mm. foregår i forbindelse med den daglige supervision. Ligeledes med kompetenceevalueringer- og godkendelser.

Kursusdeltagelse, ferie mv aftales individuelt i henhold til gældende regler.

Typisk hverdag:
08.00-09.00 Telefon – 09.15-10.15 Konsultationer – 10.15-10.45 Pause – 10.45-12.30 Konsultationer – 12.30-13.00 Buffertid – 13.00-13.30 Pause – 13.30-14.00 Supervision – 14.00-15.30 Konsultationer.

Vi glæder os til at være en del af dit lægeliv!

Kontakt os gerne ved spørgsmål.